Hạt a có khối lượng 4 0015 u...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Hạt a có khối lượng 4,0015 u. Biết số A-v...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Hạt a có khối lượng 4,0015 u. Biết số A-vô-ga-dro NA = 6,02.1023 ; 1u=931 MeV/c2, khối lượng của proton là 1,0073 u và khối lượng nơtron là 1,0087u. Các nuclôn kết hợp với nhau tạo thành hạt a, năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol khí heli là

A. 2,7.1012J

B. 3,5.1012J

C. 2,7.1010J

D. 3,5.1010J

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

w = δm.c2 => e = na.w = 2,7.1012j

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP