Đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dâ...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là U=60V. Biết hệ số công suất của đoạn mạch là 0,8 và hệ số công suất cuộn dây là 0,6. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây là

A. 20V B. 30V C. 40V D. 80V

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

zcosφ=zl cosφl => ucosφ=ul cos φl => ul = 80v

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP