Một vật thực hiện dao động điều hòa...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật thực hiện dao động điều hòa theo phương...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật thực hiện dao động điều hòa theo phương trình : x= 5 cos (20πt + π/3) (cm) với t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,5s đầu tiên, động năng của vật có mấy lần đạt giá trị cực đại ?

A. 8 B. 10 C. 12 D. 20

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP