Đồng vị là A Những hạt nhân có...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Đồng vị là A. Những hạt nhân có cùng số ...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Đồng vị là
A. Những hạt nhân có cùng số khối nhưng khác nguyên tử số
B. Những nguyên tử mà hạt nhân có cùng nguyên tử số nhưng khác số khối
C. Những hạt nhân có cùng nguyên tử số nhưng khác số khối
D. Những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số khối nhưng khác nguyên tử số

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b

định nghĩa đồng vị: đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng nguyên tử số ( cùng z) nhưng khác số khối ( khác a)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP