Trong các tia sau tia nào là dòng...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Trong các tia sau tia nào là dòng các hạ...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Trong các tia sau tia nào là dòng các hạt không mang điện tích?
A. Tia γ B. Tia β + . C. Tia α. D. Tia β -

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

tia là dòng các hạt không mang điện tích là tia γ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP