Trong quá trình phóng xạ ta có kết...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Trong quá trình phóng xạ, ta có kết luận...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Trong quá trình phóng xạ, ta có kết luận:
A. Trong các khoảng bằng nhau liên tiếp, số hạt nhân phóng xạ giảm dần theo cấp số nhân.
B. Trong các khoảng thời gian liên tiếp tăng dần theo cấp số nhân, số hạt nhân bị phóng xạ giảm dần theo
cấp số nhân.
C. Sau mỗi khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp, số hạt chất phóng xạ còn lại bị giảm dần theo cấp số cộng.
D. Trong các khoảng thời gian liên tiếp tăng dần theo cấp số nhân, số hạt bị phóng xạ là như nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

trong quá trình phóng xạ, ta có kết luận: trong các khoảng bằng nhau liên tiếp, số hạt nhân phóng xạ giảm dần theo cấp số nhân.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP