Trong sự phân hạch của hạt nhân gọi...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Trong sự phân hạch của hạt nhân , gọi k ...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Trong sự phân hạch của hạt nhân , gọi k là hệ số nhân notron. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Nếu k<1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa tăng nhanh
B. Nếu k>1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ
C. Nếu k>1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra
D. Nếu k=1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b

phát biểu đúng đó là: nếu k>1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP