Khi nói về phản ứng hạt nhân phát...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Khi nói về phản ứng hạt nhân, phát biểu ...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Khi nói về phản ứng hạt nhân, phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Tổng động năng của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn
B. Tất cả các phản ứng hạt nhân đều thu năng lượng
C. Tổng khối lượng nghỉ (tĩnh) của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn
D. Năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP