Việc giải phóng năng lượng hạt nhân chỉ...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Việc giải phóng năng lượng hạt nhân chỉ ...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Việc giải phóng năng lượng hạt nhân chỉ có thể xảy ra trong các phản ứng hạt nhân mà trong đó:
A. Tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân trước phản ứng bằng tổng năng lượng liên kết của các hạt
nhân xuất hiện sau phản ứng.
B. Tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân trước phản ứng lớn hơn tổng năng lượng liên kết của các hạt
nhân sau phản ứng.
C. Độ hụt khối hạt nhân giảm
D. Độ hụt khối hạt nhân tăng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

việc giải phóng năng lượng hạt nhân chỉ có thể xảy ra trong các phản ứng hạt nhân khi độ hụt khối hạt nhân tăng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP