Khi có hiện tượng quang điện xảy ra...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Khi có hiện tượng quang điện xảy ra trong...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Khi có hiện tượng quang điện xảy ra trong tế bào quang điện, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích và kim loại dùng làm catot, giảm tần số của chùm sáng kích
thích thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện giảm
B. Giữ nguyên chùm sáng kích thích, thay đổi kim loại làm catot thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện thay đổi
C. Giữ nguyên tần số của ánh sáng kích thích và kim loại làm catot, tăng cường độ chùm sáng kích thích thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện tăng
D. Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích và kim loại dùng làm catot, giảm bước sóng của ánh sáng
kích thích thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện tăng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

phát biểu này sai vì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện không thay đổi

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP