Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở ...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào
A. hiện tượng quang điện trong. B. hiện tượng phát quang của chất rắn.
C. hiện tượng quang điện ngoài. D. hiện tượng tán sắc ánh sáng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

nguyên tắc hoạt động của quang trở dựa vào hiện tượng quang điện trong.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP