Chọn ý sai Sự hấp thụ ánh sáng...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Chọn ý sai. Sự hấp thụ ánh sáng A. Là hiệ...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Chọn ý sai. Sự hấp thụ ánh sáng
A. Là hiện tượng môi trường vật chất làm giảm cường độ của dòng ánh sáng truyền qua nó
B. Không xảy ra khi chùm sáng truyền trong môi trường chân không
C. Xảy ra sẽ làm một chùm sáng bị hấp thụ biến thành nội năng của môi trường

D. Xảy ra như nhau với mọi ánh sáng có bước sóng khác nhau khi chùm sáng qua một môi trường

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

sự hấp thụ ánh sáng của một môi trường vói các ánh sáng có bước sóng khác nhau sẽ khác nhau. ( hệ số hấp thụ của môi trường phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng )

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP