Sự huỳnh quang là sự phát quang A...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Sự huỳnh quang là sự phát quang. A. có th...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Sự huỳnh quang là sự phát quang.
A. có thời gian phát quang dài hơn 10 -18 s.
B. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kính thích.
C. thường xảy ra với chất rắn.

D. chỉ xảy ra với chất lỏng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b

sự huỳnh quang là sự phát quang hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kính thích.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP