Phát biểu nào sau đây là đúng khi...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng quang điện bão hòa
A. Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ nghịch với cường độ chùm sáng kích thích
B. Cường độ dòng quang điện bão hòa không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích
C. Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích
D. Cường độ dòng quang điện bão hòa tăng theo quy luật hàm số mũ với cường độ chùm sáng kích thích

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP