Theo mẫu nguyên tử Bo phát biểu là...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Theo mẫu nguyên tử Bo, phát biểu là nào s...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Theo mẫu nguyên tử Bo, phát biểu là nào sau đây là sai khi nói về trạng thái dừng của nguyên tử?
A. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng này sáng trạng thái dừng khác thì luôn hấp thụ photon.
B. Nguyên tử chỉ tồn tại trong những trạng thái có năng lượng xác định gọi là trạng thái dừng.
C. Khi nguyên tử ở các trạng thái dừng thì không hấp thụ và bức xạ năng lượng.
D. Khi nguyên tử ở trạng thái dừng thì electron chuyển động trên quỹ đạo có bán kính xác định.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

theo mẫu nguyên tử bo, phát biểu sai khi nói về trạng thái dừng của nguyên tử: khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng này sáng trạng thái dừng khác thì luôn hấp thụ photon.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP