Phát biểu nào sau đây sai khi nói...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Phát biểu nào sau đây sai khi nói về quan...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về quang điện trở
A. Bộ phận quan trọng của quang điện trở là một lớp chất bán dẫn có gắn hai điện cực
B. Quang điện trở thực chất là một điện trở mà giá trị của nó thay đổi khi được chiếu sáng

C. Quang điện trở có thể dùng thay thế cho các tế bào quang điện
D. Quang điện trở là một điện trở mà giá trị của nó không thay đổi khi được chiếu sáng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

câu này sai vì quang điện trở là một điện trở mà giá tr*** của nó thay đổi khi được chiếu sáng

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP