Quang điện trở được chế từ A Chất...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Quang điện trở được chế từ A. Chất bán dẫ...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Quang điện trở được chế từ
A. Chất bán dẫn và có đặc điểm là dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện tốt khi được
chiếu sáng thích hợp
B. Kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó tăng khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào
C. Chất bán dẫn và có đặc điểm là dẫn điện tốt khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện kém khi được
chiếu ánh sáng thích hợp
D. Kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

chất bán dẫn và có đặc điểm là dẫn điện kém khi không b*** chiếu sáng và trở nên dẫn điện tốt khi được chiếu sáng thích hợp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP