Khi nói về quang điện phát biểu nào...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Khi nói về quang điện, phát biểu nào sau ...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Khi nói về quang điện, phát biểu nào sau đây sai?
A. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài vì nó nhận năng lượng ánh sáng từ bên
ngoài.
B. Điện trở của quang điện trở giảmkhi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
C. Chất quang dẫn là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu
ánh sáng thích hợp.
D. Công thoát êlectron của kim loại thường lớn hơn năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết
trong chất bán dẫn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

đáp án : a

pin quang điện dựa trên hiện tượng quang điện trong

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP