Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xta...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh, phôtôn ứng với ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đơn sắc có
A. tần số càng lớn. B. tốc độ truyền càng lớn.
C. bước sóng càng lớn. D. chu kì càng lớn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

theo thuyết lượng tử ánh sáng của anh-xtanh, phôtôn ứng với ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc có năng lượng ε = hf. từ đây ta thấy năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đơn sắc đó có tần số càng lớn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP