Khi chiếu một ánh sáng kích thích vào...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Khi chiếu một ánh sáng kích thích vào một...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Khi chiếu một ánh sáng kích thích vào một chất lỏng thì chất lỏng này phát ánh sáng huỳnh quang màu vàng. Ánh sáng kích thích đó không thể là ánh sáng
A. màu đỏ. B. màu chàm. C. màu tím. D. màu lam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

theo đ***nh luật x tốc ánh sáng phát quang bao giờ cũng có bước sóng dài hơn ánh sáng kích thích nên chất lỏng này phát ánh sáng huỳnh quang màu vàng thì có thể do ánh sáng kích thích màu chàm, tím, màu lam là những ánh sáng có bước sóng dài hơn màu vàng nên không thể gây ra.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP