Phát biểu nào sau đây là sai khi...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về p...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phôtôn ánh sáng?
A. Năng lượng của của phôtôn ánh sáng tím lớn hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.
B. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái.
C. Mỗi phôtôn có một năng lượng xác định.
D. Năng lượng của các phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

năng lượng của các phôtôn ε = hf nên ánh sáng đơn sắc khác nhau có tần số f khác nhau thì năng lượng của chúng cũng khác nhau. vì thế kết luận d là sai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP