Quang phổ phát xạ của Natri chứa vạch...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Quang phổ phát xạ của Natri chứa vạch màu...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Quang phổ phát xạ của Natri chứa vạch màu vàng ứng với bước sóng λ = 0,56 μm . Trong quang
phổ vạc hấp thụ của Natri sẽ:
A. Thiếu mọi vạch có bước sóng λ >; 0,56 μm
B. Thiếu vạch có bước sóng λ = 0,56 μm
C. Thiếu tất cả các vạch mà bước sóng λ ≠ 0,56 μm
D. Thiếu mọi vạch có bước sóng λ < 0,56 μm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b

quang phổ vạch phát xạ chứa cạch nào thì quang phổ vạch hấp thụ của nó sẽ thiếu bức xạ đó

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP