Một chùm sáng trắng song song đi từ...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Một chùm sáng trắng song song đi từ không khí...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Một chùm sáng trắng song song đi từ không khí vào thủy tinh, với góc tới lớn hơn không, sẽ
A. Chỉ có phản xạ B. Có khúc xạ, tán sắc, phản xạ
C. Chỉ có khúc xạ D. Chỉ có tán sắc

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b

một chùm sáng trắng song song đi từ không khí vào thủy tinh, với góc tới lớn hơn không, sẽ có khúc xạ, tán sắc và phản xạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP