Bức xạ hồng ngoại là bức xạ A...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Bức xạ hồng ngoại là bức xạ A. Đơn sắc, có mà...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Bức xạ hồng ngoại là bức xạ
A. Đơn sắc, có màu hồng
B. Đơn sắc không có màu, ở ngoài vùng đỏ
C. Có bước sóng nhỏ hơn 4 µm
D. Có bước sóng lớn hơn 0,75µm đến cỡ mm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

bức xạ hồng ngoại là bức xạ có bước sóng lớn hơn 0,75µm đến cỡ mm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP