Để có sự tách thành các chùm tia...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Để có sự tách thành các chùm tia đơn sắc sau ...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Để có sự tách thành các chùm tia đơn sắc sau lăng kính thì chùm tia tới trước lăng kính phải thỏamãn điều kiện
A. Chùm đơn sắc B. Chùm ánh sáng phức tạp song song
C. Chùm ánh sáng phức tạp phân kì D. Chùm ánh sáng phức tạp hội tụ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b

để có sự tách thành các chùm tia đơn sắc sau lăng kính thì chùm tia tới trước lăng kính phải thỏa mãn điều kiện chùm ánh sáng phức tạp song song

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP