Khi nói về tia hồng ngoại và tia...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại phá...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là bức xạ không nhìn thấy.
B. Tia hồng ngoại gây ra hiện tượng quang điện còn tia tử ngoại thì không.
C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có khả năng ion hoá chất khí như nhau.
D. Nguồn phát ra tia tử ngoại thì không thể phát ra tia hồng ngoại.

4 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại phát biểu nào sau đây là đúng?
a. tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là bức xạ không nhìn thấy.
b. tia hồng ngoại gây ra hiện tượng quang điện còn tia tử ngoại thì không.
c. tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có khả năng ion hoá chất khí như nhau.
d. nguồn phát ra tia tử ngoại thì không thể phát ra tia hồng ngoại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
1
A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
A ạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
Đáp án là a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP