Khi nói về quang phổ vạch phát xạ...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu ...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố hóa học khác nhau thì khác nhau.
B. Trong quang phổ vạch phát xạ của hiđro, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là vạch đỏ,
vạch lam, vạch chàm và vạch tím.
C. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau
bằng những khoảng tối.
D. Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn và chất lỏng phát ra khi bị nung nóng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

quang phổ vạch phát xạ do khí hay hơi ở áp suất thấp phát ra khi b*** kích thích

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP