Chọn câu SAI: A Tia Ronghen mang năng...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Chọn câu SAI: A. Tia Ronghen mang năng lượng....

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Chọn câu SAI:
A. Tia Ronghen mang năng lượng.
B. Tia Ronghen có thể hủy hoại thế bào.
C. Hiệu điện thế giữa anot và catot càng lớn thì tia Ronghen bức xạ ra bước sóng nhỏ.
D. Tia Ronghen cứng có bước sóng lớn hơn tia tử ngoại mềm khi dịch chuyển trong chân không.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

tia rơnghen có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP