Tìm phát biểu sai: Hai nguyên tố khác...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Tìm phát biểu sai: Hai nguyên tố khác nhau có...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Tìm phát biểu sai: Hai nguyên tố khác nhau có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác nhau về:
A. Độ sáng tỉ đối giữa các vạch quang phổ
B. Bề rộng các vạch quang phổ
C. Số lượng các vạch quang phổ
D. Màu sắc các vạch và vị trí các vạch màu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b
a. sai vì hai nguyên tố khác nhau có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác nhau về độ sáng tỉ đối giữa các vạch quang phổ, là phát biểu đúng
b. đúng vì bề rộng các vạch quang phổ phát xạ của hai nguyen tố giống nhau => phát biểu b sai
c. sai vì hai nguyên tố khác nhau có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác nhau về số lượng các vạchb quang phổ, là phát biểu đúng

d. sai vì hai nguyên tố khác nhau có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác nhau về màu sắc các vạch và v*** trí các vạch màu, là phát biểu đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP