Phép phân tích quang phổ là: A Phép...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Phép phân tích quang phổ là: A. Phép phân tíc...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Phép phân tích quang phổ là:
A. Phép phân tích một chùm sáng nhờ hiện tượng tán sắc
B. Phép đo nhiệt độ của một vật dựa trên việc nghiên cứu quang phổ do nó phát ra
C. Phép phân tích thành phàn một chất dựa trên việc nghiên cứu quang phổ do nó phát ra
D. Phép đo vận tốc và bước sóng của ánh sáng từ quang phổ thu được

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c
a, b, d. sai vì mục đích của phép phân tích quang phổ là phân tích các chất dựa vào quang phổ của chúng phát ra
c. đúng vì đây chính là mục đích của phép phân tích quang phổ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP