Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang dẫn...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang dẫn và hiện tượng quang điện.
A. Tế bào quang điện có catốt làm bằng kim loại kiềm hoạt động được với ánh sáng nhìn thấy.
B. Công thoát của kim loại lớn hơn công cần thiết để bứt electron liên kết trong bán dẫn.
C. Phần lớn tế bào quang điện hoạt động được với bức xạ hồng ngoại.
D. Các quang trở hoạt động được với ánh sáng nhìn thấy và có thể thay thế tế bào quang điện trong các
mạch tự động.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : cnhận xét các đáp án :
a.sai ,vì tế bào quang điện có catot làm bằng kim loai kiềm hoạt động đuọc với ánh sáng nhìn thấy là kết luận đúng
b.sai,vì công thoát của kim loại lớn hơn công cần thiết để bứt electron liên kết trong ban dẫn là kêt luận đúng
c.đúng,vì phần lớn tế bào quang điện không thể hoạt động đuọc với bức xạ hồng ngoại
d.sai ,vì các quang trở hoạt động được với ánh sáng nhìn thấy và có thể thay thế tế bào quang điện trong các mạch tự động là kết luận đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP