Khi nói về phôtôn phát biểu nào dưới...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.
B. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.
C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.
D. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b

khi nói về phôtôn, các phát biểu a, c, d đều sai chỉ có phát biểu đúng là với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP