Theo thuyết lượng tử ánh sáng phát biểu...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu ...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?
A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.
B. Trong chân không, phô ôn bay với tốc độ ≈ 3.10 8 m/s dọc theo các tia sáng.
C. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.
D. Phôtôn của mọi ánh sáng đơn sắc đều mang năng lượng như nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

theo thuyết lượng tử ánh sáng, mỗi phôtôn của mỗi ánh sáng đơn sắc mang năng lượng khác nhau và bằng ε = hf tùy thuộc tần số ánh sáng đó.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP