Chọn đáp án đúng khi nói về các...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Chọn đáp án đúng khi nói về các tiên đề A...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Chọn đáp án đúng khi nói về các tiên đề Anhxtanh:
A. Các hiện tượng cơ học diễn ra như nhau trong các hệ quy chiếu quán tính
B. Các hiện tượng quang học diễn ra như nhau trong các hệ quy chiếu quán tính
C. Các hiện tượng điện- từ diễn ra như nhau trong các hệ quy chiếu quán tính
D. Tốc độ ánh sang trong chân không có cùng độ lớn bằng c=3.10 8 m/s trong mọi hệ quy chiếu quán tính,
không phụ thuộc vào phương truyền và vào tốc độ của nguồn sang hay máy thu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

tốc độ ánh sáng trong chân không có cùng độ lớn bằng c=3.108 m/s trong mọi hệ quy chiếu quán tính, không phụ thuộc vào phương truyền và vào tốc độ của nguồn sáng hay máy thu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP