Vận tốc của các elctron quang điện thoát...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Vận tốc của các elctron quang điện thoát ...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Vận tốc của các elctron quang điện thoát ra khỏi bề mặt một tấm kim loại phẳng sẽ có hướng :
A. Ngược hướng với ánh sáng chiếu tới.
B. Theo mọi hướng.
C. Đối xứng với hướng của ánh sáng chiếu tới qua pháp tuyến tại điểm tới.
D. Song song với tấm kim loại.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b

vận tốc của các elctron quang điện thoát ra khỏi bề mặt một tấm kim loại phẳng sẽ theo mọi hướng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP