Khối lượng nghỉ của photon là: A Luôn...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Khối lượng nghỉ của photon là: A. Luôn dư...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Khối lượng nghỉ của photon là:
A. Luôn dương B. Bằng khối lượng proton
C. Bằng khối lượng notron D. Bằng 0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

khối lượng nghỉ của photon bằng 0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP