Một chất phát quang và phát ra ánh...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Một chất phát quang và phát ra ánh sáng m...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Một chất phát quang và phát ra ánh sáng màu lục. Chiếu ánh sáng nào dưới đây vào chất đó thì nó sẽ phát quang:
A. Ánh sáng màu vàng. B. Ánh sáng màu tím.
C. Ánh sáng màu đỏ. D. Ánh sáng màu da cam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b

chiếu ánh sáng màu tím vào chất đó thì nó sẽ phát quang.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP