Sự phát xạ cảm ứng là A Sự...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Sự phát xạ cảm ứng là A. Sự phát ra photo...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Sự phát xạ cảm ứng là
A. Sự phát ra photon bởi một nguyên tử
B. Sự phát ra photon bởi một ngyên tử ở trạng thái kích thích dưới tác dụng của một điện từ trường có cùng
tần số
C. Sự phát xạ đồng thời của hai nguyên tử có tương tác lẫn nhau
D. Sự phát xạ của một nguyên tử ở trạng thái kích thích, nếu hấp thụ thêm một photon có cùng tần số

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

sự phát xạ cảm ứng là: sự phát xạ của một nguyên tử ở trạng thái kích thích, nếu hấp thụ thêm một photon có cùng tần số

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP