Chọn phát biểu sai: Hiện tượng quang điện...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Chọn phát biểu sai: Hiện tượng quang điện...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Chọn phát biểu sai: Hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang điện trong:
A. đều có thể giải thích bằng thuyết lượng tử ánh sáng.
B. đều là hiện tượng bứt electron ra khỏi mối liên kết.
C. đều xảy ra khi bước sóng của ánh sáng kích thích nhở hơn một bước sóng giới hạn nào đó.
D. đều làm giảm mạnh điện trở của vật được chiếu sáng bởi ánh sáng thích hợp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d
a. sai vì hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang điện trong đều có thể giải thích bằng thuyết lượng tử ánh sáng, là phát biểu đúng
b. sai vì hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang điện trong đều là hiện tượng bứt electron ra khỏi mối liên kết, là phát biểu đúng
c. sai vì hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang điện trong đều xảy ra khi bước sóng của ánh sáng kích thích nhở hơn một bước sóng giới hạn nào đó, là phát biểu đúng
d. đúng chỉ có hiện tượng quang điện trong làm giảm mạnh điện trở của vật được chiếu sáng bởi ánh sáng thích hợp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP