Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì điều...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì điều nà...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì điều nào sau đây không đúng
A. Photon chỉ tồn tại ở trạng thái chuyển động. Không có photon đứng yên
B. Trong chân không các photon chuyển động dọc theo tia sáng với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng
C. Năng lượng của các photon như nhau với mọi chùm ánh sáng
D. Cường độ chùm sáng tỉ lệ với số photon phát ra trong một giây

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c
a. đúng vì photon chỉ tồn tại ở trạng thái chuyển động. không có photon đứng yên. là nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng
b. đúng vì trong chân không các photon chuyển động dọc theo tia sáng với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng. là nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng
c. sai vì các ánh sáng khác nhau có bước sóng khác nhau nên năng lượng ԑ = hc/λ của các photon sẽ khác nhau
d. đúng vì cường độ chùm sáng tỉ lệ với số photon phát ra trong một giây

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP