Chọn câu SAI trong các câu dưới đây...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Chọn câu SAI trong các câu dưới đây A. Án...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Chọn câu SAI trong các câu dưới đây
A. Ánh sáng lân quang phát ra khi các tinh thể được chiếu sáng thích hợp có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích
B. Sự phát quang của các tinh thể khi được chiếu sáng bằng ánh sáng có bước sóng thích hợp gọi là sự
huỳnh quang. Ánh sáng huỳnh quang còn tồn tại lâu sau khi tắt nguồn ánh sáng kích thích
C. Sự phát quang của các chất khi được chiếu sáng thích hợp gọi là sự phát quang. Tần số của ánh sáng phát
quang nhỏ hơn tần số của ánh sáng kích thích
D. Các phản ứng hóa học xảy ra dưới tác dụng của ánh sáng như phản ứng quang hợp gọi là phản ứng quang hóa

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b

câu sai là sự phát quang của các tinh thể khi được chiếu sáng bằng ánh sáng có bước sóng thích hợp gọi là sự huỳnh quang. ánh sáng huỳnh quang còn tồn tại lâu sau khi tắt nguồn ánh sáng kích thích

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP