Một bản kim loại có hiệu ứng quang...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Một bản kim loại có hiệu ứng quang điện d...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Một bản kim loại có hiệu ứng quang điện dưới tác dụng của một ánh sáng đơn sắc. Nếu người ta giảm bớt cường độ chùm sáng tới thì
A. Có thể sẽ không xảy ra hiệu ưnga quang điện nữa
B. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện không thay đổi.
C. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện thoát ra giảm xuống.
D. Số electron quang điện thoát ra trong một đơn vị thời gian không thay đổi

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b

động năng ban đầu cực đại của electron quang điện không thay đổi.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP