Các hạt nhân đồng vị là những hạt...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân c...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có
A. cùng số nuclôn nhựng khác số prôtôn. B. cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn.
C. cùng số nuclôn nhưng khác số nơtron. D. cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d.

theo định nghĩa hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP