Để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân,...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân, vì sao cần có điều kiện mật độ hạt nhân phải đủ lớn
A. Để giảm khoảng cách giữa các hạt nhân làm tăng lực hấp dẫn giữa chúng làm cho các hạt nhân kết hợp
được với nhau
B. Để làm tăng cơ hội các hạt nhân tiếp xúc và kết hợp với nhau.
C. Để giảm năng lượng liên kết hạt nhân, tạo điều kiện để các hạt nhân kết hợp với nhau
D. Để giảm khoảng cách các hạt nhân với bán kính tác dụng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân, cần có điều kiện mật độ hạt nhân phải đủ lớn để giảm khoảng cách các hạt nhân tới bán kính tác dụng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP