Phản ứng hạt nhân nào sau đây là...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứn...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng thu năng lượng
A. Phản ứng nhiệt hạch
B. Phản ứng mà trong đó tổng độ hụt khối của các hạt nhân sinh ra lớn hơn tổng độ hụt khối các hạt nhân
tham gia phản ứng
C. Phản ứng mà trong đó tổng độ hụt khối của các hạt nhân sinh ra bé hơn tổng độ hụt khối các hạt nhân
tham gia phản ứng
D. Sự phóng xạ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

phản ứng hạt nhân mà trong đó tổng độ hụt khối của các hạt nhân tham gia phản ứng là phản ứng thu năng lượng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP