Trong một phản ứng hạt nhân thì A...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Trong một phản ứng hạt nhân thì A. bảo t...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Trong một phản ứng hạt nhân thì
A. bảo toàn năng lượng tòan phần và động lượng.
B. bảo toàn năng lượng toàn phần còn động lượng thì không.
C. cả năng lượng toàn phần và động lượng đều không bảo toàn.
D. bảo toàn động lượng còn năng lượng toàn phần thì không.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

trong một phản ứng hạt nhân thì bảo toàn năng lượng tòan phần và động lượng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP