Chọn câu sai Những điều kiện cần phải...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Chọn câu sai. Những điều kiện cần phải c...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Chọn câu sai. Những điều kiện cần phải có để tạo nên phản ứng hạt nhân dây chuyền là gì?
A. Phải có nguồn tạo ra nơtron.
B. Sau mỗi phân hạch, số nơtron giải phóng phải lớn hơn hoặc bằng 1.
C. Nhiệt độ phải đưa lên cao.
D. Lượng nhiên liệu (urani, plutôni) phải đủ lớn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

phản ứng hạt nhân dây chuyền xảy ra không cần phải đưa lên nhiệt độ lên cao.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP