Chọn phát biểu đúng: A Đồng vị là...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Chọn phát biểu đúng: A. Đồng vị là những...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Chọn phát biểu đúng:
A. Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng nguyên tử số nhưng khác số prôtôn.
B. Hạt nhân có kích thước rất nhỏ so với nguyên tử.
C. Hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì càng bền vững.
D. Lực hạt nhân tác dụng trong khoảng kích thước nguyên tử.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b

hạt nhân có kích thước rất nhỏ so với nguyên tử.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP