Một dàn nhạc kèn gồm 5 chiếc kèn...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một dàn nhạc kèn gồm 5 chiếc kèn trumpet...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một dàn nhạc kèn gồm 5 chiếc kèn trumpet giống nhau, cùng hòa tấu một bản nhạc. Mỗi chiếc kèn phát ra âm có mức cường độ âm trung bình tại một điểm xác định là 70dB. Cũng tại điểm đó mức cường độ âm trung bình tổng cộng do 5 chiếc kèn phát ra bằng

A. 77dB B. 75dB C. 80dB D. 82dB

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP