Trong phản ứng hạt nhân gọi tổng khối...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Trong phản ứng hạt nhân, gọi tổng khối l...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Trong phản ứng hạt nhân, gọi tổng khối lượng của các hạt nhân ban đầu là m 0 , tổng khối lượng của
các hạt nhân sinh ra là m. Chỉ ra kết luận sai:
A. Nếu m0<m thì phản ứng hạt nhân thu năng lượng và động năng của các hạt trước phản ứng chuyển thành năng lượng nghỉ
B. Nếu m0 <m thì phản ứng hạt nhân thu năng lượng và động năng của các hạt trước phản ứng chuyển thành khối lượng tương ứng
C. Nếu m0 >m thì các phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng và năng lượng nghỉ chuyển thành động năng các hạt
D. Nếu m0 >m thì phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, tổng độ hụt khối của các hạt sinh ra nhỏ hơn tổng độ
hụt khối của các hạt ban đầu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b

câu này sai vì nếu m0<m thì phản ứng hạt nhân thu năng lượng và động năng của các hạt trước phản ứng chuyển thành năng lượng nghỉ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP